Софтвер за фактури

АФактури

softver za kreiranje na fakturiАквила Ви го претставува најпрофесионалното решение за изготвување фактури на многу практичен и едноставен начин !

Најавете се ОВДЕ

Внесете:

Корисничко име: fakturi
Лозинка: fakturi

Откако ќе се најавите кликнете на Компоненти - АФактури.
Објаснување за софтверот не е потребно, тестирајте го во целост пред да го купите ! За дополнителни информации/помош при тестирањето Ви стоиме на располагање на 02/3176 929

Цена за софтверот:

5.990 денари годишно за до 100 фактури годишно
9.990 денари годишно за до 500 фактури годишно
19.990 денари годишно за до 3.000 фактури годишно

- Софтверот може да Ви биде достапен од компјутер, мобилен, таблет!
- Може да доделите пристап на кој сакате со посебно корисничко име и лозинка
- Софтверот Ви е достапен до било каде и од било која локација 

АФактури, софтвер кој ќе го олесни Вашето дневно деловно работење, ќе Ви помогне во лесно изготвување на фактури.

- Автоматско Креирање на фактури
- Автоматскка пресметка на количини, единечни цени, збир на производи

- Автоматска пресметка на ДДВ и попусти
- Испраќање на фактурата по маил со само еден клик, препраќање/потсетување за фактурата по маи со само еден клик
- Архива/зачувување на фактурите во база на податоци која може да ја чувате засекогаш
- Форма за пребарување на фактури по датум, назив, контакт лице и сл.
- Директно принтање на фактурата со само еден клик
- Директно зачувување на фактурата во pdf формат доколку имате потреба
- Можност за однапред дефинирање на производи и нивно автоматско повлекување/внесување во фактурата при креирање на истата
- Можност за однапред дефинирање на корисници/купувачи и нивно автоматско повлекување/внесување во фактурата при креирање на истата,веќе внесените корисници/купувачи не треба да ги внесувате повторно туку автоматски ги повлекувате при креирање на фактурата
- Можност за преглед на сите свои фактури (издадени, платени, задоцнети) од стрна на поединечни купувачи/корисници

Менаџер на фактури

softver za kreiranje i menadziranje na fakturi i pro fakturiАквила Ви го претставува најпрофесионалното решение за изготвување и менаџирање на Фактури/Профактури (Понуди)

Најавете се ОВДЕ

Внесете:

Корисничко име: menadzmentnafakturi
Лозинка: menadzmentnafakturi

Откако ќе се најавите кликнете на Компоненти - МЕНАЏЕР НА ФАКТУРИ.
Објаснување за софтверот не е потребно, тестирајте го во целост пред да го купите ! За дополнителни информации/помош при тестирањето Ви стоиме на располагање на 02/3176 929 или на 078 203 209

Цена за софтверот:

До 100 фактури годишно
-29.900 денари ЕДНОКРАТНО / 250 евра секоја наредна година

До 500 фактури годишно
-39.900 денари ЕДНОКРАТНО / 350 евра секоја наредна година

До 1.500 фактури годишно
-49,900 денари ЕДНОКРАТНО / 450 евра секоја наредна година

До 3.000 фактури годишно
-54.000 денари ЕДНОКРАТНО / 550 евра секоја наредна година

- Софтверот може да Ви биде достапен од компјутер, мобилен, таблет!
- Може да доделите пристап на кој сакате со посебно корисничко име и лозинка
- Софтверот Ви е достапен до било каде и од било која локација

МЕНАЏЕР НА ФАКТУРИ, софтвер кој ќе го олесни Вашето дневно деловно работење, ќе Ви помогне во лесно изготвување на Фактури / Про Фактури.

- Автоматско креирање и праќање на фактури
- Автоматско креирање и праќање на Про-Фактури (понуди)
- Автоматско конвертирање на Про-Фактура во Фактура и автоматско назначување на реден број
- Автоматски приказ на очекуван приход од Про-Фактури, наплатен приход од Фактури и сл.
- Автоматскка пресметка на количини, единечни цени, збир на производи

- Автоматска пресметка на ДДВ и попусти
- Испраќање на фактурата по маил со само еден клик, препраќање/потсетување за фактурата по маил со само еден клик
- Архива/зачувување на фактурите во база на податоци која може да ја чувате засекогаш
- Форма за пребарување на фактури по датум, назив, контакт лице и сл.
- Директно принтање на фактурата со само еден клик
- Директно зачувување на фактурата во pdf формат доколку имате потреба
- Можност за однапред дефинирање на производи и нивно автоматско повлекување/внесување во фактурата при креирање на истата
- Можност за однапред дефинирање на корисници/купувачи и нивно автоматско повлекување/внесување во фактурата при креирање на истата,веќе внесените корисници/купувачи не треба да ги внесувате повторно туку автоматски ги повлекувате при креирање на фактурата
- Можност за преглед на сите свои фактури (издадени, платени, задоцнети) од стрна на поединечни купувачи/корисници